Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne – organizacja zrzeszająca pasjonatów historii z Jadowa oraz najbliższych okolic. Głównym celem stowarzyszenia jest badanie i promocja historii Jadowa i okolic, a także podnoszenie wśród społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej wiedzy o przeszłości Jadowa i okolic, budowanie tożsamości z małą ojczyzną oraz działanie na rzecz budowania lepszej przyszłości społeczności i rozwoju gminy Jadów. Członkowie stowarzyszenia w ciągu niespełna trzech lat swojej działalności:


- otworzyli i prowadzą Muzeum Regionu Jadów (wyróżnione przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie „Odkryj swój skarb”)


- wzięli w opiekę zapomniany XIX-wieczny ewangelicki cmentarz szkockich osadników w Jadowie (oczyszczenie cmentarza, odnalezienie zaginionych nagrobków, identyfikacja granic cmentarza, prace konserwatorskie przy nagrobkach)


- organizują cyklicznie Dzień Szkocki w Jadowie i budują relacje polsko-szkockie we współpracy z St.Andrew’s Foundation (nagroda Super Samorząd Fundacji Batorego)


- w ramach działań detektorystycznych na terenie Jadowa odnaleźli XIV-wieczny skarb krzyżacki – największe tego typu znalezisko na Mazowszu


- organizują eventy aktywizujące mieszkańców gminy oraz turystów (Noc Muzeów, seanse kina plenerowego, pikniki rodzinne)


- nawiązali współpracę z osobami i instytucjami z Polski i zagranicy (m.in. Niemiec, Izraela, Wielkiej Brytanii, Kanady)