• PSE - WzMOCnij swoje otoczenie
  • Mazowsze Lokalnie 2020 - Muzeum Regionu Jadów
  • Mazowsze Lokalnie 2021 - Razem dla Jadowa
  • Operacja Czysta Rzeka
  • Fundacja Orange - rozbudowa ekspozycji Muzeum Regionu Jadów