Mieszkańcy Jadowa będą mogli spędzać czas w kinie letnim. Przestrzeń zostanie stworzona dzięki grantowi przyznanemu Jadowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.
Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie zewnętrzny ekran projekcyjny, agregat prądotwórczy, pompa do ekranu oraz leżaki. Co roku na terenie gminy Jadów będzie organizowane Kino letnie. Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne będzie też udostępniać sprzęt innym lokalnym instytucjom, w tym Urzędowi Gminy, bibliotece czy Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury i zachęcenie ich do szukania nowych form spędzania wolnego czasu.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Pierwsze seanse jeszcze w tym roku – szczegóły wkrótce.