To wydarzenie było wypełnione taką ilością emocji, że wycisnęło z nas resztki sił. Mamy nadzieję, że Wam również się podobało. W czasie spotkania nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie, przybliżyliśmy się do fantastycznej szkockiej kultury oraz oddaliśmy hołd zmarłym. Co istotne, dzięki nawiązaniu nowych znajomości padło wiele interesujących deklaracji, wśród których znalazła się idea przywrócenia Jadowowi praw miejskich. Niech zatem ten dzień, tak dla nas jak i dla historii Jadowa stanie się przyczynkiem do zmian: administracyjnych, społecznych i kulturowych.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować fantastycznym członkom orkiestry Częstochowa Pipes & Drums; Paulowi Gogolinskiemu (St.Andrew's Foundation) wraz z żoną i zaproszonymi gośćmi; Dariuszowi Kokoszce - Wójtowi Gminy Jadów; Kapelanowi Kościoła Anglikańskiego w Warszawie Davidowi Brownowi; Leszkowi Wieciechowi – polskiemu dyplomacie, konsulowi generalny RP w Edynburgu w latach 1995–1999; Magdalenie Cętkowskiej - Sekretarz Miasta i Gminy Wiskitki; Cezaremu Andrzejowi Jurkiewiczowi - wiceprezesowi Polskiej Fundacji Narodowej; Nadleśnictwu Łochów, reprezentowanemu przez Jakuba Góreckiego, Rafała Wasilewskiego i Kazimierza Lewandowskiego; dr Katarzynie Sztop-Rutkowskiej z Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab w ramach koordynacji akcji Masz Głos; profesorowi Eugeniuszowi Cezaremu Królowi - wybitnemu historykowi; Danucie Jackiewicz-Król kuratorce Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych w Muzeum Narodowym w Warszawie; Magdalenie Maggie Felis - dziennikarce, redaktorce i realizatorce telewizyjnej, która poprowadziła dla nas kino letnie; Igorowi Nazarukowi - dziennikarzowi, pomysłodawcy i reżyserowi (razem z M.Felis) reportażu "Granice", który mieliśmy okazję obejrzeć dodatkowo w ramach kina letniego; Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie Łukaszowi Wójcikowi wraz z zespołem; Dyrektorce Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Sylwii Tryc; Kołu Gospodyń Wiejskich Myszadlanki; Liceum mundurowemu w Urlach reprezentowanemu przez Grzegorza Grotkowskiego; Marcinowi Ołdakowi – historyk, wydawcy i redaktorowi naczelnemu Gońca Tłuszczańskiego; Łukaszowi Rygało - autorowi strony www.dawny.pl; Tomaszowi Rychlewskiemu – autorowi kanału Dawne Cmentarze na YT
Dziękujemy również wspierającym nasze działania, ale niestety tym razem nieobecnym: Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków; Edycie Grudzień z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; dr Annie Sylwii Czyż; Konserwatorowi rzeźby kamiennej Piotrowi Owczarkowi.

Marek Suchocki
Prezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego wraz z zespołem