W najbliższych dniach Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne (w porozumieniu z Nadleśnictwem Łochów oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) przy wsparciu Liceum mundurowego w Urlach przystępuje do prac porządkowych na terenie XIX-wiecznego cmentarza szkockich osadników znajdującego się na terenie gminy Jadów. Równocześnie pracujemy nad filmem dokumentalnym, w którym opowiemy ich nieznaną historię.

 "

"

Aktualizacja 24.04.2021:

Miło nam poinformować, że I etap prac na cmentarzu szkockich osadników zakończony! W ciągu ostatnich dwóch dni Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne przy nieocenionym wsparciu uczniów LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zajęło się wycinką krzaków na terenie nekropolii. W trakcie wykonywanych prac odkryliśmy rzeczywiste granice cmentarza, odnaleźliśmy zaginiony przed laty nagrobek oraz zabezpieczyliśmy elementy trumny. 
Co dalej? Kolejne działania zaplanowane zostaną z współpracującymi z nami naukowcami oraz w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Nadleśnictwem Łochów.