Przypominamy o możliwości wsparcia naszej działalności. Wszystkie nasze działania realizujemy społecznie, mamy jednak do pokrycia koszty związane z utrzymaniem i rozbudową muzeum oraz pracami dot. cmentarza szkockich osadników. Każda przekazana złotówka działa na rzecz naszej okolicy.