Zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowanym przez LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, który to konkurs objęliśmy naszym patronatem. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 11.06.2021. Więcej informacji na stronie www.liceumurle.pl

Noc Muzeów i Bibliotek za nami. Frekwencja nas zaskoczyła - dziękujemy za fantastyczny wieczór, pytania, wspólną zabawę i rozmowy. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli organizację tej imprezy a w szczególności Bibliotece Publicznej Gminy Jadów, Muzeum Karabinu w Urlach, firmie "Lody z Jadowa", Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich Myszadlanki i Panu wójtowi Dariuszowi Kokoszce.

Przypominamy o możliwości wsparcia naszej działalności. Wszystkie nasze działania realizujemy społecznie, mamy jednak do pokrycia koszty związane z utrzymaniem i rozbudową muzeum oraz pracami dot. cmentarza szkockich osadników. Każda przekazana złotówka działa na rzecz naszej okolicy.

W najbliższych dniach Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne (w porozumieniu z Nadleśnictwem Łochów oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) przy wsparciu Liceum mundurowego w Urlach przystępuje do prac porządkowych na terenie XIX-wiecznego cmentarza szkockich osadników znajdującego się na terenie gminy Jadów. Równocześnie pracujemy nad filmem dokumentalnym, w którym opowiemy ich nieznaną historię.