Przypominamy o możliwości wsparcia naszej działalności. Wszystkie nasze działania realizujemy społecznie, mamy jednak do pokrycia koszty związane z utrzymaniem i rozbudową muzeum oraz pracami dot. cmentarza szkockich osadników. Każda przekazana złotówka działa na rzecz naszej okolicy.

W najbliższych dniach Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne (w porozumieniu z Nadleśnictwem Łochów oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) przy wsparciu Liceum mundurowego w Urlach przystępuje do prac porządkowych na terenie XIX-wiecznego cmentarza szkockich osadników znajdującego się na terenie gminy Jadów. Równocześnie pracujemy nad filmem dokumentalnym, w którym opowiemy ich nieznaną historię.