Miło nam poinformować, że Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne wraz z Wójtem Gminy Jadów zostali laureatami nagrody Super Samorząd "za pobudzanie do aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej na dziedzictwie kulturowym. Grupa i władze zadbały o miejscową historię Szkotów i na jej bazie stworzyły projekt z potencjałem do dalszego rozwoju". Jury w składzie: Kasia Adamik, Edwin Bendyk, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy Stępień, Bartosz Węglarczyk, doceniło umiejętność partnerskiej współpracy między władzami samorządowymi a mieszkańcami i dokonywania zmian w ich społeczności. Dziękujemy Szanownemu Jury za docenienie naszej pracy. Dziękujemy także wszystkim osobom, które wspierają nas w działaniach i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy, przed nami jeszcze tak wiele do zrobienia!