Zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowanym przez LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, który to konkurs objęliśmy naszym patronatem. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 11.06.2021. Więcej informacji na stronie www.liceumurle.pl